Mustaqil ish mavzulari

Mustaqil ta'lim mavzulari

 1. Injektorli dvigatellar ishlash prinsipi
 2. Avtotraktor dvigatellariing krivoship-shatun va gaz taqsimlash mexanizmlari
 3. Avtotraktor dvigatellarida ishlatilgan V-simon dvigatellarning krivoship-shatun va gaz taqsimlash mexanizmlari
 4. Dvigatellarning moylash tizimi
 5. Dvigatellarning sovitish tizimi
 6. Sovitish tizimidagi drenaj-kompensasion qurilma. “Quruq” karterli moylash tizimi
 7. Dizellarning ta'minlash tizimi
 8. Karbyuratorli dvigatellar ta'minlash tizimi
 9. Gaz bilan ishlaydigan dvigatellarning ta'minlash tizimi
 10. Traktor va avtomobillarning elektr jihozlari. Avtotraktor dvigatellarining yurgizib yuborish va o‘t oldirish tizimlari
 11. Akkumulyatorni zaryadlash usullari va ularni saqlashga qo‘yish. Xizmat ko‘rsatilmaydigan akkumulyatorlar.
 12. Kontaktsiz tranzistorli o‘t oldirish tizimlari. Magneto va magneto yordamida o‘t oldirish
 13. Ikki taktli dvigatellar indikator diagrammasi
 14. Havo bosim bilan kiritiladigan dvigatellar ish siklining o‘ziga xos xususiyatlari
 15. Turli dvigatellarda jarayonlar ko‘rsatkichlarini taqqoslash
 16. Dvigatellarning ish sikli ko‘rsatkichlarini yaxshilash yo‘llari
 17. Dizellarda aralashma xosil qilish usullari va mavzuga aloqador T-diagrammalar kurish
 18. Karbyuratorli dvigatellarda aralashma hosil qilish va karbyurator sistemalari uchun klaster tuzish
 19. Krivoship-shatun mexanizmiga ta'sir qiluvchi kuch va momentlar
 20. Dvigatellarni muvozanatlash
 21. Yonib bo‘lgan gazlar uchun ekologik normalar xakida ma'lumot to‘plash
 22. Dvigatellar ishiga tashqi muhitni ta'siri
 23. Dvigatel issiqlik hisobi va balansi
 24. Dvigatel xarakteristikalari
 25. Yangi turdagi dvigatellar
 26. Dvigatellar tuzilishi bo‘yicha nazorat ishi tayyorlash nazorat ishi tayyorlash
 27. Dvigatel issiqlik xisobini bajarish bo‘yicha
 28. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar mavzulariga aloqador ma'lumotlar bilan tanishish va xisobot tayyorlash
 29. Gidrotransmissiyali traktor va avtomobillar.
 30. Gidrodinamik transmissiyaning ish prinsipi. Gidroxajmiy uzatmalarning sxemalari.
 31. Bosim va ish unumi o‘zgaruvchan aksial porshenli nasoslar. Konstruksiyasi, ishlashi, afzalliklari va kamchiliklari.
 32. Gidromufta va gidrotransformatorlarni qo‘llanilishi
 33. Gidromuftaning tuzilishi, ishlash prinsipi afzalliklari va kamchiliklari. Gidrotransformatorning tuzilishi.
 34. Traktor va avtomobillarning o‘tuvchanligini oshirish. Konstruktiv, tayanch-bosim, agro-ekologik, o‘tuvchanliklar
 35. O‘tuvchanlikni yaxshilash uchun shinalar tanlash.
 36. Zanjirli traktorlarda rezina armirlangan zanjirlardan foydalanish.
 37. Traktor va avtomobillarning ramali, yarim ramali va ramasiz yurish qismlarini solishtirish
 38. Osmalar, ularning turlari, amartizator, ressorlar, prujinalar.
 39. Yo‘naltiruvchi g‘ildiraklarning o‘rnatilish burchaklari (og‘ish, torayish). Shinalar yeyilishini boshqarish
 40. Xar xil turdagi avtomobillar, traktorlar shinalari, ularning qo‘llanilishi (oddiy, tor, keng, maxsus).
 41. Osma mexanizmlar-ikki va uch nuqtali ulash, ularning tuzilishi afzallik va kamchiliklari
 42. Burishning planetar va friksion mexanizmlarini boshqarish (mexanik va gedravlik kuchaytirgichlar, servomexanizim).
 43. Traktor va avtomobillarning ekpluatasion ko‘rsatkichlari-xususiyatlari (texnik iqtisodiy, umumtexnikaviy, umumiylik, yonilg‘i tejamkorligi, boshqaruvchanligi, ish unumdorligi, mustaxkamligi).
 44. Tuproqning fizik-mexanik xususiyatlari-xajmiy siqilishi, siljishga bo‘lgan qarshiligi, g‘ildirakli va zanjirli traktorlarning tuproqqa bosimi va ulrning tortish dinamikasiga ta'siri.
 45. Tortishning nazariy tavsifini qurish.
 46. Doimiy quvvatli dvigatellik traktorlarning nazariy tortish xisobi. Uni oddiy dvigatelli traktorni tavsifi bilan taqqoslash.
 47. Traktorning shig‘ov bilan harakatlanishi. Dvigatelni yuklanishi, aylanishlar chastotasi, uzatmalarning soni, yoqilg‘i sarfi, xarakatlanish dinamikasi.
 48. Avtomobilning quvvat balansi. Dvigatel quvvati, uni taqsimlanishi, notekis va tekis xarakatlar. O‘zgaruvchan ko‘rsatkichlar. Quvvat balansi grafigi.
 49. Traktorning yonilg‘i tejamkorligi va unga ta'sir etuvchi omillar. Ish rejimlari: dvigatelning texnik xolati, agregatlash, xarakatlanish, tuproq-yo‘l sharoiti, malaka, tezlik, yuk kutarish.
 50. G‘ildirakli traktor va avtomobillarning burilish kinematikasi. Burilish turlari, yo‘nalish turg‘unligi, buruluvchanlik, burilish raduslari, tezlik va burilish, markazdan qochma kuchlar.
 51. Traktor va avtomobillarning tebranishi. Ish unumdorligi, yonilg‘i sarfi, kasbiy kasalliklar uni kamaytirish yo‘llari. Ishlash sharoitlari.
 52. Traktor va avtomobillar tuzilishi bo‘yicha nazorat ishi tayyorlash
 53. Yo‘l belgilarinig tasvirini chizish
 54. Yotiq va tik chiziqlar va ularning qo‘llanish talablari
 55. Qiyin sharoitlarda xarakatlanishda haydovchining harakatlari
 56. Xaydovchi transport vositasini boshqarganda o‘zi bilan olib yurishi kerak bo‘lgan xujjatlar
 57. Transport vositalarining quvib o‘tishi, to‘xtashi va to‘xtab turishi talablarini o‘rganish
 58. Piyodalar va yo‘lovchilarning vazifalari
 59. Yo‘l transport hodisalari va ularni taxlili
 60. Piyodalarning o‘tish joylari va belgilangan yo‘nalishli transport vositalarining bekatlari
 61. Mexanik transport vositalarini shatakka olish
 62. Berilgan transport vositasiga texnik xarakteristika tuzish
 63. Transport vositalarida qo‘llanilgan tormoz mexanizimlari va ko‘rsatkichlari
 64. Berilgan transport vositasiga ta'sir etuvchi kuch va momentlar
 65. Jaxon avtomobilsozligida yetakchi firmalar va chiqarilayotgan avtomobillar nomlari
 66. Ogoxlantiruvchi va falokat ishoralari, ularni amalda bajarish bo‘yicha vazifalar
 67. Transport vositasidan foydalanishni ta'qiqlovchi shartlar.
 68. Temir yo‘l kesishmalari, avtomagistrallarda tik nishablik va qiyaliklarda xarakatlanish
 69. Avtomobilni xarakatlanish nazariyasi, ta'sir etuvchi kuchlar. Og‘irlik markazi uning joylashishi. Avtomobilni shig‘ovlash. Tezlanish xaqida tushuncha. Avtomobil turg‘unligi, boshqaruvchanligi
 70. Avtomobilni shig‘ovlash. Tezlanish xaqida tushuncha. Avtomobil turg‘unligi, boshqaruvchanligi
 71. Ko‘rish va uning roli. Axborot olish, baxolash qaror qabul qilish va bajarish, normal va kam yoritganlikda ko‘rish o‘tkirligi
 72. Yo‘l-transport xodisalari va ularning sabablari. Xar xil sharoitlarda avtomobilni boshqarganda xarakat xavfsizligini ta'minlash
 73. Yo‘l-transport xodisalarida jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish