Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Алижанов Джаббар Акилбекович

Т.ф.н

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Кичик хажмли махсулот ишлаб чикарувчи фермер хўжаликларида озуқаларни тайёрлаш муоммоларининг комплекс ечими

2

Жуматов Якуббай Каримбайевич

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Винтсимон озуқа майдалагич ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш

3

Гаппаров Шокир Хасанович

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Озуқа тайёрлаш қурилмасини параметрларини ва иш режимларини асослаш

4

Юсупов Шерзод Алишерович

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Пахта териш аппаратининг вертикал шпиндели харакат юритмасига кўп понасимон тасма кўллашни асослаш

5

Ашуров Нурали Абдужалилович

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Лалми ерларда ғалла комбайнлар учун сомон юклагич мосламасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш

6

Рахимов Юнус Суннат ўғли

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Ғўзапояни майдалаш қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш

7

Турдибеков Акром Рахматилла ўғли

йўқ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратсия ишларини механизатсиялаш

Smart режимда ишлайдиган ғалла комбайнининг  илмий техник ечимлари